Tags : Ekeren

Ook burgerbegroting in Ekeren, online carnavalsshow tijdens krokusvakantie

EKEREN – Het district Ekeren start met een burgerbegroting. Dat betekent dat Ekerenaars vanaf nu ieder jaar over de uitgave van 10 000 euro mogen beslissen. Het Ekerse districtsbestuur reserveert een deel van zijn jaarlijks budget zodat inwoners zelf kunnen beslissen wat ermee gebeurt. Wie projecten mag indienen en hoe er gestemd wordt, werd eveneens […]Lees verder

Hoboken: verkeerswerken aan Den Tir, Ekeren: Bistkapel gerestaureerd

HOBOKEN – Het Antwerpse college keurde het ontwerp goed voor een aantal aanpassingswerken op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Abdijstraat en shoppingcomplex Den Tir. . Het gaat om een duidelijkere brede oversteekplaats, bredere voetpaden en een aangepaste verkeerslichtenregeling voor fietsers.  Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘De Sint-Bernardsesteenweg is een belangrijke verbindingsweg voor auto’s, […]Lees verder

Peter Van Impe ontwierp trofee voor cultuurprijzen van het district

EKEREN – Op donderdag 17 september reikt het district Ekeren drie cultuurprijzen uit met als doel het culturele leven in het district aan te moedigen, promoten én waarderen: een carrièreprijs, een blikvanger en een trofee voor beloftevol talent. Het districtsbestuur ging in zee met Peter Van Impe voor het ontwerp van de trofee. Stijn Van […]Lees verder